LF-KlarLak

Nr.: 13-1361-00
Farve: Transparent
Fortynder: LF 10
H

ærder: -
Anm.: UN1263
Mal kode: 4-3
 

LF Klar lak er en utrolig slidstærk klar lak, der egner sig til malerbehandling af træ-borde, træ-bænke, træ-gulve, samt øvrige træ emner der kræver en ekstra slidstærk overflade.

Anvendes til industri

LF Klar Lak efterlader en flot, stærk, og særdeles rengørings venlig overflade i en høj glans (glans ca 60-70)

Hurtig genbehandlings tid, om nødvendigt, på 3 timer ved 20 grader
Færdig tørretid på 8 timer ved 20 graders varme - 

Påføres bedst med rulle, Sprøjte og pensel

• Xylener og polyisonat


Sikkerhed:
Farlig ved indånding, ved berøring med huden og ved indtagelse. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke kommes i kloakafløb. Må kun sprøjtes under forhold med god ventilation. Brug åndedrætsværn. Undgå ind- ånding af dampe og sprøjtetåge. Hvis effektiv ventilation ikke er mulig - brug egnet åndedrætsværn!

 

Volume: 
Vægt:
 10 dele base 1000g base
1 del h ærder LF 75 100g h ærder LF 75

Kontakt / Bestil

send os en forespørgsel eller bare ring 20842131