LF-Model lak

• Dansk: PDF med produkt- og sikkerheds datablad
English: PDF of product- and MSDS data sheet (MSDS)

Nr.: 13-1361-00
Farve: Transparent
Fortynder: LF 10
Hærder: -
Anm.: UN 1263

 

Topcoat til overfladebehandling af betonmodel og forme

  • Utrolig stærk
  • Høj temperaturbestandig (100 °C/212 °F)
  • Vejrbestandig
  • Sikrer at betonen ikke klæber til formen eller betonen
  • Slipper formen perfekt
  • Efterlader betonen med et super glat resultat og finish.
  • Kan bruges op til 20 gange i samme form

Brug typisk 5 % til primere og 12 % til det færdige lag.


Sikkerhed:
Farlig ved indånding, ved berøring med huden og ved indtagelse. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke kommes i kloakafløb. Må kun sprøjtes under forhold med god ventilation. Brug åndedrætsværn. Undgå ind- ånding af dampe og sprøjtetåge. Hvis effektiv ventilation ikke er mulig - brug egnet åndedrætsværn!

 

Kontakt / Bestil

send os en forespørgsel eller bare ring 20842131