LF-P.D. Betonsealer

Nr.: 13-1361-00
Farve: Transparent
Fortynder: LF 10
Hærder: -
Anm.: UN 1263
Mal kode: 4-3

LF BETON STØVBINDER - Er en tyndet stærk lak der binder til beton gulve, og mætter beton overfladen hvor den er sugende, så overfladen bliver mere rengørings venligt fremadrettet når der fejes med kost mm.
Hurtig genbehandlings tid, om nødvendigt, på 3 timer ved 20 grader.
Færdig tørretid på 8 timer ved 20 graders varme. 

Anvendes til industri - Særligt til beton gulve.

Tåler op til 120 graders varme.

Påføres bedst med rulle, sprøjte eller pensel.

Sikkrhed:
Farlig ved indånding, ved berøring med huden og ved indtagelse. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke kommes i kloakafløb. Må kun sprøjtes under forhold med god ventilation. Brug åndedrætsværn. Undgå ind- ånding af dampe og sprøjtetåge. Hvis effektiv ventilation ikke er mulig - brug egnet åndedrætsværn!

 

Kontakt / Bestil

send os en forespørgsel eller bare ring 20842131