LF-Yacht lak

Nr.: 13-1361-00
Farve: Transparent
Fortynder: LF 10
Hærder: -
Anm.: UN 1263
Mal kode: 4-3

LF YACHT LAK er en utrolig slidstærk klar lak, der egner sig til malerbehandling af træbåde, kajaker, ro både, træ kanoer, skibsinteriør, samt øvrige træ emner der kræver en ekstra flot og slidstærk overflade.

LF YACHT LAK efterlader en stærk, og særdeles rengørings venlig overflade i en høj glans (glans ca 60-70).

Hurtig genbehandlings tid, om nødvendigt, på 3 timer ved 20 grader.
Færdig tørretid på 8 timer ved 20 graders varme.

Anvendes til bådindustri - Særligt er Yacht fabrikker, bådbyggere og træbåds ejere glade for lakken, der tåler op til 120 graders varme.

Påføres bedst med rulle, sprøjte og pensel.
Indeholder: Xylener og polyisonat


Sikkerhed:
Farlig ved indånding, ved berøring med huden og ved indtagelse. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke kommes i kloakafløb. Må kun sprøjtes under forhold med god ventilation. Brug åndedrætsværn. Undgå ind- ånding af dampe og sprøjtetåge. Hvis effektiv ventilation ikke er mulig - brug egnet åndedrætsværn!

 

Kontakt / Bestil

send os en forespørgsel eller bare ring 20842131