LF-Anti Graffiti

Anm.: UN 1263
Mal kode: 4-3

LF ANTI GRAFFITI er en stærk lak med god vedhæftnings evner, der kan påføres på stort alle ikke åndebare overflader.

Ved korrekt behandling kan lakken modstå højtryksrensning og kemikalier der gør det let at fjerne graffitien fra overfladen.

Hurtig genbehandlings tid, om nødvendigt, på 3 timer ved 20 grader
Færdig tørretid på 8 timer ved 20 graders varme.

Lakken egner sig til overflade behandling udsatte emner der ofte udsættes for graffiti, her iblandt Tåge, offentlig transport områder, tunneler, facader mm.

Tåler op til 120 graders varme.
Påføres bedst med rulle, sprøjte eller pensel.

Indeholder: Xylener og polyisonat


Sikkerhed:
Farlig ved indånding, ved berøring med huden og ved indtagelse. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke kommes i kloakafløb. Må kun sprøjtes under forhold med god ventilation. Brug åndedrætsværn. Undgå ind- ånding af dampe og sprøjtetåge. Hvis effektiv ventilation ikke er mulig - brug egnet åndedrætsværn!

 

Kontakt / Bestil

send os en forespørgsel eller bare ring 20842131